Jesus är frälsaren.

Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

RSS »iTunes »

Biliams lära

25-02-2017

Biliams lära

Bileams lära är att missleda andra snarare än sig själv och sätten han missledde folk var otukt och avgudadyrkan så att israeliterna förgicks.

 

-------

 

Berättelsen om Bileam återfinns i 4 Mos. kap. 22-24

 

------

 

2 Pet 2:15 De har lämnat den raka vägen och gått vilse, de följer samma väg som Bileam, Beors (Bosors) son, som älskade orättfärdighetens lön.

 

2 Pet 2:16 Men han blev tillrättavisad för sitt brott när en stum åsna talade med människoröst och hejdade profetens vanvett. [I slutet på israeliternas ökenvandring försökte Moabs kung Balak övertala profeten Bileam att förbanna israeliterna, se 4 Mos 22-24. Bileams far hette Beor, se 4 Mos 22:5. Vissa manuskript har dock "Bosors son" här, ett namn som betyder "köttets son". Det kan vara så att Petrus gör en medveten omskrivning för att illustrera hur Bileam vandrade efter köttet och inte anden.]

 

Jude 1:11 Ve (uttryck för intensiv förtvivlan över) dem! [Nu följer tre exempel från GT:]

För de har gått in på Kains [ondskefulla] väg. [Kain försökte bli rättfärdig genom egna gärningar. När han blev konfronterad av Gud, mördade han sin bror istället för att omvända sig, se 1 Mos 4.] De har kastat sig ut (hängett sig fullt ut) i Bileams villfarelse mot betalning. [Under ökenvandringen övertalades Bileam av kungen Balak att förbanna israeliterna mot betalning, se 4 Mos 22-24; 2 Pet 2:15-16.] De har gjort uppror som Kora och gått under. [Kora var en präst satte sig upp mot Mose och Arons ledarskap, se 4 Mos 16.]

 

 

Rev 2:14 Men något har jag emot dig: att du hos dig har några som håller sig till Bileams undervisning (lära), han som lärde Balak att gillra en fälla för israeliterna, så att de åt offerkött och bedrev otukt.

 

Rev 2:16 Omvänd dig (förändra ditt sätt att tänka, och agera), om inte kommer jag snart till dig och strider mot dem [som var lika Bileam och höll sig till nikolaiternas lära] med min muns svärd.

 

-------

 

Kategorier | Heliga skriften

Ladda ner

Filtyp: MP3 - Storlek: 3.4MB - Längd: 28:32 m (16 kbps 11025 Hz)Hej lyssnare, välkommen till denna podradiokanal om Jesus Kristus av DiscipleMattias.

Besök också min blogg på:

http://disciplemattias.com

http://jesuskristus.eu

Mitt skype id är mattiasalmlof.

Jesus, Kristus, Guds son, Frälsare.

Mer information på svenska finns på denna länk.