Podradio för Jesus Kristus http://podradio.disciplemattias.com/ Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig. Podcast Generator 2.6 - http://podcastgen.sourceforge.net Thu, 18 Oct 2018 12:17:56 +0200 sv Alla ljudfiler skyddas av upphovsrätt. http://podradio.disciplemattias.com/images/itunes_image.png Podradio för Jesus Kristus http://podradio.disciplemattias.com/ Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus är frälsaren. DiscipleMattias DiscipleMattias disciplemattias@gmail.com no Matteus 23 and lite prat om mig själv. 20170513 20170513

]]>
20170513 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-05-13_20170513podradio.mp3 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-05-13_20170513podradio.mp3 37:43 info@jesuskristus.eu (DiscipleMattias) DiscipleMattias Jesus Kristus, Matteus 23, phariseer, evangeliet no Sat, 13 May 2017 10:27:00 +0200
De 7 kyrkorna och bergspredikan. 20170423 Lite prat om Matteus kapitel 23 och om jesus och evangeliet och uppenbarelseboken och om rättvisa, barmhärtighet och trohet som jesus nämner som de viktigare delarna av lagen.

 

 

Sedan sade han till mig:

Det har skett (det är fullbordat).

Jag är Alfa (den första grekiska bokstaven) och Omega (den sista grekiska bokstaven), före allting (begynnelsen, ursprunget) och slutet av allt (änden).

 

[I inledningen används samma titel för Gud, se Upp 1:8.]

 

Åt den som törstar [längtar efter och vill ha Gud]

    ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. [Jes 55:1; Joh 7:37]

7Den som segrar ska få detta i arv,

    och jag ska vara hans Gud,

    och han ska vara min son.

 

8Men

    de fega [Matt 10:32-33],

    de otroende (som inte vill tro)

    och de skändliga (orenade, nedsmutsade av synd) [de som druckit från bägaren med allt som Gud avskyr, se Upp 14:8, 17:4-5],

    mördarna

    och de sexuellt omoraliska,

    ockultisterna (de som missbrukar droger), [grekiska ordet "pharmakos", vårt ord farmaceut kommer från detta ord. I de hedniska templen kombinerades ofta droger och magi.]

    avgudadyrkarna

    och alla lögnare,

de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mt+23&version=SFB15

 

http://www.bibleinfo.com/sv/topics/r%C3%A4ttvisa

 

http://bibelfokus.se/barmhartighet

 

http://www.bibleinfo.com/sv/topics/tro

 

 

 

 

]]>
20170423 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-04-23_20170423podradio1.mp3 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-04-23_20170423podradio1.mp3 44:48 info@jesuskristus.eu (DiscipleMattias) DiscipleMattias bergspredikan, de 7 kyrkorna, uppenbarelseboken, jesus, kristus no Sun, 23 Apr 2017 17:20:00 +0200
Biliams lära 20170225 Bileams lära är att missleda andra snarare än sig själv och sätten han missledde folk var otukt och avgudadyrkan så att israeliterna förgicks.

 

-------

 

Berättelsen om Bileam återfinns i 4 Mos. kap. 22-24

 

------

 

2 Pet 2:15 De har lämnat den raka vägen och gått vilse, de följer samma väg som Bileam, Beors (Bosors) son, som älskade orättfärdighetens lön.

 

2 Pet 2:16 Men han blev tillrättavisad för sitt brott när en stum åsna talade med människoröst och hejdade profetens vanvett. [I slutet på israeliternas ökenvandring försökte Moabs kung Balak övertala profeten Bileam att förbanna israeliterna, se 4 Mos 22-24. Bileams far hette Beor, se 4 Mos 22:5. Vissa manuskript har dock "Bosors son" här, ett namn som betyder "köttets son". Det kan vara så att Petrus gör en medveten omskrivning för att illustrera hur Bileam vandrade efter köttet och inte anden.]

 

Jude 1:11 Ve (uttryck för intensiv förtvivlan över) dem! [Nu följer tre exempel från GT:]

För de har gått in på Kains [ondskefulla] väg. [Kain försökte bli rättfärdig genom egna gärningar. När han blev konfronterad av Gud, mördade han sin bror istället för att omvända sig, se 1 Mos 4.] De har kastat sig ut (hängett sig fullt ut) i Bileams villfarelse mot betalning. [Under ökenvandringen övertalades Bileam av kungen Balak att förbanna israeliterna mot betalning, se 4 Mos 22-24; 2 Pet 2:15-16.] De har gjort uppror som Kora och gått under. [Kora var en präst satte sig upp mot Mose och Arons ledarskap, se 4 Mos 16.]

 

 

Rev 2:14 Men något har jag emot dig: att du hos dig har några som håller sig till Bileams undervisning (lära), han som lärde Balak att gillra en fälla för israeliterna, så att de åt offerkött och bedrev otukt.

 

Rev 2:16 Omvänd dig (förändra ditt sätt att tänka, och agera), om inte kommer jag snart till dig och strider mot dem [som var lika Bileam och höll sig till nikolaiternas lära] med min muns svärd.

 

-------

 

]]>
20170225 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-03-24_20170225podradio.mp3 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-03-24_20170225podradio.mp3 28:32 info@jesuskristus.eu (DiscipleMattias) DiscipleMattias Jesus Kristus no Sat, 25 Feb 2017 06:37:00 +0100