Podradio för Jesus Kristus http://podradio.disciplemattias.com/ Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig. Podcast Generator 2.6 - http://podcastgen.sourceforge.net Thu, 18 Oct 2018 11:42:32 +0200 sv Alla ljudfiler skyddas av upphovsrätt. http://podradio.disciplemattias.com/images/itunes_image.png Podradio för Jesus Kristus http://podradio.disciplemattias.com/ Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus är frälsaren. DiscipleMattias DiscipleMattias disciplemattias@gmail.com no Bibeltroende i sverige. 20180405 Bibeltroende i sverige.

Jag pratar lite om hur det är att tro på bibeln i sverige när det inte finns någon svensk bibel som är autentisk att få tag på. Utan det är King James bible som är den som är bäst. Jag pratar lite om hur man ska leva som bibeltroende och om kyrkor och sådant.

]]>
20180405 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2018-04-05_20180405podradio.mp3 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2018-04-05_20180405podradio.mp3 39:47 disciplemattias@gmail.com (DiscipleMattias) DiscipleMattias no Thu, 05 Apr 2018 17:47:00 +0200
Rekryt på frälsningsarmen men vad säger Gud? 20170906 Rekryt på frälsningsarmen men vad säger Gud?

Jag blev rekryt på frälsningsarmen men det verkar som om Gud vill något annat. Jag vågar inte gå emot Gud. Jag berättar om mina erfarenheter.

 

]]>
20170906 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-09-06_20170906podradio.mp3 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-09-06_20170906podradio.mp3 15:33 info@jesuskristus.eu (Disciplemattias) Disciplemattias Jesus kristus, Jesus Christ, rekryt, frälsningsarmen, bibelstudier no Wed, 06 Sep 2017 08:00:00 +0200
Jag pratar om boken Job 20170822 Jag pratar om boken Job

 

Lute prat om boken job och hur ska den tolkas, var job en moralist som hade en felaktig relation till Gud?

]]>
20170822 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-08-22_20170822podradio.mp3 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-08-22_20170822podradio.mp3 16:48 info@jesuskristus.eu (Disciplemattias) Disciplemattias Jesus kristus, Jesus Christ, boken job, Job, moralist no Tue, 22 Aug 2017 21:38:00 +0200
Lite mer info om free grace och textus receptus etc. 20170801 Lite mer info om free grace och textus receptus etc.

 

Jag pratar lite om Renee Roland och Peter S Ruckman och texts receptus och nåd och lite av varje.

]]>
20170801 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-08-02_20170801podradio.mp3 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-08-02_20170801podradio.mp3 16:59 info@jesuskristus.eu (Disciplemattias) Disciplemattias Jesus kristus, Jesus Christ, en gång frälst alltid frälst no Wed, 02 Aug 2017 08:26:00 +0200
Vad är frälsning. 20160616 Jag pratar om vad det innebär att bli frälst och född på nytt. Vad är räddande tillit och tro.

]]>
20160616 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-06-16_20170616podradio.mp3 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-06-16_20170616podradio.mp3 12:56 info@jesuskristus.eu (DiscipleMattias) DiscipleMattias Jesus Kristus, frälsning no Fri, 16 Jun 2017 18:50:00 +0200
Fråga Jesus och gör som han säger (gal 4-5, 1 john 4). 20170215 Lagens förbund och löftets

21 Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte på lagen? 22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. 23 Slavinnans son var född av mänsklig vilja,[b] den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. 24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet:

 

Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn,

jubla högt, du som inte känner födslovånda,

ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man.[c]

28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. [d] 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

 

 

Köttets gärningar och Andens frukt

16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

 

22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.[c] 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

1 johannes 4

 

]]>
20170215 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-03-24_20170215_svensk.mp3 http://podradio.disciplemattias.com/?name=2017-03-24_20170215_svensk.mp3 22:32 info@jesuskristus.eu (DiscipleMattias) DiscipleMattias Jesus Christ, Jesus Kristus no Wed, 15 Feb 2017 06:34:00 +0100